Potřebné doklady

Pro hladký průběh koupi vozu si připravte tyto doklady

Doklad Soukromá osoba OSVČ Firma
Občanský průkaz + 2. doklad totožnosti Ano Ano Ano
Živnostenský list   Ano Ano
Výpis z obchodního rejstříku     Ano
Osvědčení o registraci DPH*   Ano Ano
Potvrzení příjmů při půjčce nad 250 000 Kč** Ano Ano Ano

* Doklad je potřeba v případě, že chce zákazník uplatnit odpočet DPH
** Úvěr/leasing